Home

Kánon umění

Umění. kánon (hudba) - vícehlasá píseň, v níž jsou jednotlivé hlasy vzájemně časově posunuty; kánon (Polykleitos) - ideálního zobrazení mužské postavy definovaný starořeckým sochařem Polykleitem; kánon postavy - pravidla pro proporce lidského těla obecně ve výtvarném umění Jiří Přibáň: Kánon umění a proměna veřejnosti . 12/04/2012, DigiLab AVU Praha U Akademie 4 Praha 7, 18.00h. Hlavním tématem této přednášky bude diference mezi estetickými a politickými formami sociální komunikace Hlavním tématem této přednášky bude diference mezi estetickými a politickými formami sociální komunikace. Moderní umění funguje jako neustálý proces vznikání a rozbíjení kulturního kánonu, v němž se definují hodnoty a normy estetického vnímání a prožitku. Tento proces je veřejný, a proto v něm dochází k protnutí estetické a politické roviny umění Kánon eského moderního umění [rukopis]: Osma, Skupina výtvarných umělců a Tvrdošíjní:diplomová práce/Barbora Ficková; vedoucí práce: PhDr. Milan Pech, Ph.D, Praha, 2016. 89 s. Anotace Tato práce se zabývá formováním kánonu þeského moderního umění v průběhu 20

katedra teorie a dějin umění; celoživotní vzdělávání; veřejnost. kurzy pro veřejnost. letní akademie malířská; letní akademie sochařská; letní akademie pro děti; večerní kreslení; grafické techniky pro veřejnost; pronájem prostor; publikace; propagační předměty; napsali o nás; loga; úřední deska; věda a. Osudy dobrého vojáka Švejka, Spalovač mrtvol, Růžový tank. Které z kanonických děl vytvořených během sta let od vzniku První republiky považujeme za nejvýznamnější? Vltavský projekt Kánon100 vrcholí velkým posluchačským hlasováním. Přepište s námi dějiny českého umění Umění starověkého Egypta - Starověký Egypt tvoří uzavřené území po obou březích Nilu (5. tisíciletí až 15.st.př.n.l.) - celé dlouhé období starověké egyptské kultury probíhalo za vlády 30 dynastií faraonů a lze je zhrub Kánon jako soubor pravidel je odrazem jeho doby. Pokyn 1 Slovní definice kánonu uvádí, že jde o soubor hlavních ustanovení přijatých v konkrétním oboru. Co se týče umění, označuje převládající normy, stylistické techniky používané k vytváření obrazů

Výtvarné umění. Nejstarším projevem umění byla keramika. Z let kolem 1000 - 700 před Kristem existují nálezy váz s geometrickým áleorem (tvarem) a světlým podkladem. Ze stejné doby pocházejí též amfory s figurálně motivovanou výzdobou (zvířata, lidé) Prorektor pro umění, vědu a rozvoj; kvestor; kancléř školy; documents and regulations. statuty a řády; dlouhodobé záměry; výroční zprávy; výnosy rektora a kvestora; organizační struktura; tiskové zprávy Kánon českého moderního umění Thesis details Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author Dějiny umění - estetika - teorie - filozofie umění • Odděleno ve 2. polovině 19. století - zahrnuje různé možnosti zabývání se uměleckými díly - mohou se zabývat stejnými díly, ale mají jiné postupy, cíle i výstupy • Dějiny umění: historická a kritická disciplína, objasňuje význam uměl. díl

Kánon - Wikipedi

kánon. Význam: • měřítko, pravidlo, soubor zásad • ustanovení církevního práva, rozhodnutí církevního sněmu • druh bohoslužebného zpěvu • sled dvou i více hlasů opakujících tutéž melodii • představa o ideálních proporcích Biblický kánon. Termínem biblický kánon se označuje soubor knih, které tvoří bibli.Ačkoli je bible z principu jedna, ne všechny církve a náboženské komunity do ní zahrnují tytéž knihy, a proto se biblický kánon liší podle náboženského vyznání.. Bible se skládá ze dvou částí, Starého a Nového zákona, a jejich kánony se utvářely zvlášť zrcadlový kánon (druhý zpěvák zpíval noty ze zrcadla) - račí kánon (druhý zpěvák zpíval noty od konce) - Napsal dokonce rozsáhlý cyklus Umění Fugy. Fuga se však vyskytuje i u novějších skladatelů např. u Bedřicha Smetany, Vítězslava Nováka. Velkolepě zní fuga na královský nástroj - varhany Institute of Christian Art History. Přepnout navigaci. čeština; Englis IM083 Kánon umění nových médií. The best of new media art II Filozofická fakulta jaro 2020 Rozsah 0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk. Vyučující Mgr. et Mgr. Adam Franc (přednášející) doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (přednášející) Mgr. Monika Szűcsová (přednášející) Garance doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D

Kánon umění nových médií. The best of new media art 2. FaVU-2KNM-L Ak. rok: 2019/2020. Dvousemestrální předmět poskytne posluchačům vizuální ukázky děl z historie nových médií, které měly vliv na další vývoj umění. Metodou archeologie nových médií kurz před posluchači odkrývá nejvýznamnější vlivy. Kánon umění nových médií. The best of new media art 2. FaVU-2KNM-L. Prohlašoval, že umění musí věnovat více pozornosti reálnému světu. Masaccio (1401 - 1428) Stal se průkopníkem renesančního malířství. Oprostil své dílo od konvencí a gotiky. Největší roli přidělil zobrazování skutečnosti. V jeho díle se projevovala znalost anatomie, proporcí lidského těla, perspektiva

Jiří Přibáň: Kánon umění a proměna veřejnosti DigiLa

HUDBA V RENESANCI SPOLEČNOST Renesance - období cca. 14.-16. století - v každé části Evropy jinak, začátek v Itálii koncem 13. století Změny ve společnosti - oslabení pozice církve (katolická církev se rozpadla na několik protestantských odnoží - husitská církev, reformovaní, evanjelíci, luteráni, kalvinisti atd. Kánon umění nových médií. The best of new media art I. FaVU-2KNM-Z Ak. rok: 2018/2019. Ke zvýšení sdělnosti je připojeno i anglické resumé. Témata jednotlivých příspěvků: I. Dějiny umění mimo kánon II. Umění, památka a trh III. Tradice a současnost sochařství IV. Ve stínu ideologií: Dějiny umění a výtvarná kritika 1918 - 1970. Kánon je navíc problematická kategorie i proto, že souvisí s autoritou. Jak se ale dozvíme v eseji Jakuba Vaníčka, je zde především proto, aby nám vytyčil mantinely, v rámci nichž jsme schopni či ochotni spolu mluvit. Uměleckou akci Bílý prostor v bílém prostoru z roku 1974 připomíná výstava Umění snížené.

Jiří Přibáň: Kánon umění a proměna veřejnost

KÁNON FILMU - pravidelný středeční výlet do historie filmového umění V sekci Kánonu filmu se v lednu můžete těšit na první spolupráci režiséra Tima Burtona a herce Johnnyho Deppa ve filmu STŘIHORUKÝ EDWARD, mezi nejúspěšnější filmy všech dob se řadí další film, a to SCHINDLERŮV SEZNAM Egyptské umění. Kurz přístupnou formou přiblíží vybrané aspekty starověkého egyptského umění s důrazem na výtvarné postupy a techniky a na tzv. kánon zobrazování. Specifickými předměty zájmu budou ikonografie egyptského umění, architektura v propojení s malbou a grafikou a některé problémy spojené s užitým. Výstava počítačové tvorby studentů filozofické fakulty, která byla zahájena 24. září 2019, představuje mimořádné výstupy z předmětů Algoritmické umění: teorie (vyučující Tomáš Staudek), Software art (vyučující Monika Szűcsová a Adam Franc) a Kánon umění nových médií (vyučující Martina Ivičič). Vlastní realizace projektu navazuje na výuku předmětu. 3. října od 9:00 dojde k plánované odstávce knihovního systému z důvodu instalace nového service packu. Plánovaný termín ukončení prací je neděle 4. října v odpoledních hodinách

Kánon českého moderního umění Skupiny Osma, Skupina

Jiří Přibáň: Kánon umění a proměna veřejnosti AV

 1. Ergonomie je vědní obor, který se zabývá vhodnými rozměry a tvary nástrojů, mobiliáře, předmětů denní potřeby, prostě všeho, co nás obklopuje. A to tak, aby vše maximálně vyhovovalo našim možnostem a potřebám. Pro stavebnictví a architekturu patří ergonomie mezi základní kameny oboru. V sérii článků na ESTAV.cz ná
 2. ojské Kréty a mykénského Řecka, které jsou nezbytné pro pochopení fenoménu klasického umění
 3. street art rhino, zachytil, zeď, kánon 6d, 6d, pouliční umění, nosorožec, dslr, městský, graffiti, zvíře, tygr, dospělý, pouze jeden muž, černé.
 4. Chceme-li prezentovat příběh dějin umění novým způsobem, bude doopravdy třeba se vzdát dosavadních dogmat, jako je kánon prostoru a času. Heterochronie a heterotopie se neslučují s chronologií a tzv. západními dějinami umění. Tullio Lombardo / Felix Gonzalez-Torre
 5. KOSTEL SV. GABRIELA V PRAZE NA SMÍCHOVĚ a BEURONSKÉ UMĚNÍ Projekce přes wetransfer od paní Inge Steinsträsser... Jak vidí historička z Bonnu dr. Inge Steinsträßer klášter a kostel sv. Gabriela v Praze na Smíchově / Wie sieht die Historikerin von Bonn Dr. Inge Steinsträßer das Kloster und die Kirche St. Gabriel in Prag, Smíchov Více zde Klášter sv
 6. Kánon, 1998 perokresba temperou, plátno, rám, 25 × 85 cm, sign. PD Jan Hísek 1998, na rubu štítek Nadace pro současné umění Praha Provenience: Obraz pochází ze sbírky Nadace pro současné umění Praha, která koncem 90. let 20. století zakládala svoji sbírku a zaměřila se na díla současných autorů
 7. Dějiny výtvarného umění. Archiv Výtvarná výchova Kánon lidské postavy. 16. 9. 2015. Sedmáci si zopakovali pravidla pro kresbu lidské postavy. Výkres se bude jmenovat Vládce podzimu. Fotogalerie Fotoalbum Archiv; Poslední fotografie Estetická výchova. Archiv Kalendář <<.

kromě hudby se zajímal o umění, literaturu, hovořil anglicky, italsky a latinsky mimo Německo dosáhl obrovské popularity zvláště ve Velké Británii složil celkem 121 děl, např. 12 smyčcových symfonií, Sen noci svatojánské (ke které dopsal skladbu Svatební pochod), 6 varhanních sonát

Kánon100: Hlasujte o nejlepší české umění od roku 1918

V prostorech církevních staveb v České republice se stále častěji setkáváme s díly současných umělců, jež svou podobou překvapují jak laickou veřejnost, tak teoretiky umění. Chrám není pro prezentaci umění neutrálním prostorem, neboť primárně stále slouží náboženským praktikám, věřícím a kultu Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye Katedra umění na Univerzitě Yale ruší Úvod do historie umění od renesance po dnešek, protože není schopná v jednom kurzu pokrýt různé kulturní okruhy a stávající kurz byl, zjednodušeně řečeno, příliš bílý, mužský a evroý Šéf katedry umění Tim Barringer tvrdí, že přednáška o umění nemůže být jen přednáškou o západním umění. Proto místo.

Kánon umění nových médií. The best of new media art I (IM047, IMK47, TIM_B_009, TIM_BK_009) Kánon umění nových médií. The best of new media art II (IM083, IMK48, TIM_B_010, TIM_BK_010) Kapitoly z kreativního komputingu; Nástroje interpretace novomediálního díla Aktuálně.cz - kompletní zpravodajství, zprávy z domova i ze světa. Odhlásit se můžete kdykoliv. Přihlášením k newsletteru beru na vědomí, že dochází ke sbírání a zpracování osobních údajů status půjčeno do dílčí knihovna sbírka / doba vyhledání umístění popis pozn. Skladová signatur Seminář: Raně novověké umění od Masaccia po Canovu I. Seminář: Středověké umění od Konstantina po Giotta I. Seminář: Umění současného světa od Gustava Courbeta po Billa Violu II Teorie interaktivních médií. Kánon umění nových médií. The best of new media art II New Media Art II 5. semest

Umění starověkého Egypta, VV - Výtvarná výchova - - unium

 1. Ve druhém případě je hodnota díla jednou provždy svatá a nesporná a sundáme-li obraz, jsme odsouzeni k prázdným místům v dějinách umění. Jinými slovy, v obou případech je hodnota díla především nezměnitelná. První i druzí tímto způsobem zakládají kánon
 2. árních a maturitních prací — přehled zákonných lhůt a termínů, rámcový popis obhajoby před maturitní komisí, pravidla pro opravnou a náhradní zkoušku, struktura se
 3. Ve formě této křivky se v přírodě vyskytuje také zlatý řez, v evroém umění pokládaný za ideální proporční kánon. Tuto posloupnost pak používá například při vytváření objektů, jejichž konstituce vychází z konkrétních poměrů ve výstavním prostoru
 4. Umění stárnout se však musíme učit a počítat s tím, že i v tomto období budeme dělat chyby. Pokud se z nich ale dokážeme poučit, pak Bůh naší snaze jistě požehná a dá nám kromě jiných důležitých ctností také tu, která stáří snad nejvíce šlechtí a je rovněž velkým darem pro druhé - životní moudrost
 5. Kritik Michael A. Orthofer, který má načteno jako málokdo, se navíc domnívá, že knihy z raného 21. století, které v budoucnu ovládnou kánon, budou ty, kterých jsme si ještě z většiny nestačili patřičně všimnout. Přesto se kánon počátku nového tisíciletí pokoušíme formulovat a dokonce uvádíme konkrétní.

Co je to kánon - Umění - 202

 1. Je jeden z těch autorů, kteří tvořili podstatu českého neoficiálního umění šedesátých let. Programu zformulovanému koncem let padesátých, kterýá obsahuje i kánon divnosti a kromě abstrakce sledoval i linii figurální malby, zůstal Dlouhý věrný dodnes
 2. Ke stažení Free fotobanka : kánon, sochařství, umění, pistole, dělo, střelná zbraň 4272x2848,111176
 3. Ostravský Dům umění vystavuje jednu ze svých nejvýznamnějších sbírek. Expozice nazvaná Píseň duše představuje vrcholné autory zlatého věku ruské realistické malby, mezi které patří Ilja Jefimovič Repin nebo Ivan Ivanovič Šiškin. Obrazy předkládají harmonické vize člověka a krajiny, bouře živlů a vášní i symboliku vztahů Ruska a Evropy
 4. Výstava mezinárodních umělců představí specifický kontext, který se může skrývat pod povrchem estetického zážitku, a to v souvislostech striktně svázaných s médiem fotografie. Přináší tak nové významy, které mění kánon i pozici této disciplíny v současném umění
 5. . 2 díla Autor Dílo Překladatel, nakladatelství 1. Homér Odysseia J. Hulák, Albatros 2. Ovidius Umění milovat I. Bureš, Odeon 3. Boccaccio, Giovanni Dekameron A. Procházka, Dobrovský 4
 6. abstraktní umění - nepředmětné, nefigurativní umění, výtvarné umění, které nezobrazuje postavy nebo předměty, ale jen výtvarné prvky: linie, plochy, barvy. Umění, které nezobrazuje konkrétní podobu viditelné skutečnosti, ale dojmy a pocity. V malířství a sochařství se uplatňuje kánon jakou soustava proporcí.
 7. Byla tak nahrazena dlouholetá stálá expozice, jež dle slov recenzentky Markéty Jonášové kopírovala jednak představu českého umění, které je založené na vágní myšlence jakéhosi společného etnického kulturního původu, a jednak vývojovou chronologii, která kopírovala západní kánon dějin umění

KÁNON_Barbora Lungová Praha Eros v umění, Špálova Galerie, Praha Autorka je členkou nyní hibernujícího o.s. Uff!Art, které působilo jako nezávislá kurátorská platforma pro realizaci výstavních projektů. Je také členkou malířské skupiny 001. Organizovala a kurátorsky garantovala malířská sympozia a festivaly Praha - Kánon filmu, žebříček nejvýznamnějších snímků světové a domácí kinematografie, má pomoci ke zlepšení filmové a audiovizuální výchovy na školách. Přehled sestavilo dvaaosmdesát osobností, vodítkem jim byly mimo jiné i hlasy statisíců filmových fandů ze serveru ČSFD, kde jsou podrobnosti o projektu také zveřejněny Kánon 2.0 | Eva Skopalová, Ústav pro dějiny umění - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Soudobé umění Latinské Ameriky a jeho specifika. Latinskoamerické sochařství jako výraz kulturní identity | Monika Brenišínová, Středisko Ibero-amerických studií - Filozofická fakulta Univerzity Karlov Šárka Leubnerová FRANTIŠEK TKADLÍK Nejpodrobnější monografie malíře Mládí v Praze kolem roku 1800 - Univerzitní studia a myšlení o umění - Kánon a jeho varianty: František Tkadlík a pražská akademie - Pozorování stylizace - Tkadlíkův příchod do Vídně: studium, mecenáši, ideové podněty - Křesťanský hrdina: heroický nebo bolestný - Náboženský cíl. Myron- 5 stol. př. n. l., řecký sochař; působil převážně v Athénách. Oceňován zejména pro vyjádření pohybu lidského těla. V římských kopiích zachován Diskobolos (socha vítězného atleta, zachycující celý průběh pohybové akce v účinné zkratce) a sousoší Athéna a Silén Marsyás, vyjadřující protiklad řeckého a barbarského světa na zobrazení mýtu o.

dějepis.co

Název: Český kubismus a vertikální kánon dějin umění: Variantní název: Czech cubism and vertical canon of art history: Autor: Lahoda, Vojtěc Výstava počítačové tvorby studentů FF prezentuje mimořádné studentské výstupy předmětů Artgoritmy — Algoritmické umění: teorie, Software art a Kánon umění nových médií: The best of new media art. Vlastní realizace projektu navazuje na výuku předmětu Algoritmické umění: praxe

Strahovský klášter připomíná Velikonoce výstavouAlexandr Lavdanskij ve své ikonopisné dílněKánon ruské dušeTapety : fantasy umění, lebka, smrt, Smrtka, hlava, tmaTapety : 1440x900 px, fantasy umění 1440x900 - wallup
 • Dámská helma na motorku bila.
 • Pozadi divu.
 • Paní pavouková pravidla.
 • Černý bambus.
 • Huawei stock rom.
 • Lišta na led pásek hornbach.
 • Canon scangear.
 • Odstíny barev na vlasy.
 • Angličtina kalendář.
 • Prodej cibulovin eshop.
 • Blahozelanie k 50 pre zenu.
 • 3d tapety na stenu abstraktne.
 • Mercedes gls.
 • Jejich skloňování.
 • Kocky a deti.
 • Dropbox license.
 • Modelína youtube.
 • Dýha oliva cena.
 • Vaiana panenka zpívající.
 • Tiky na stehně.
 • Kohout liliput prodej.
 • Poseidon be without you.
 • Jak vyrobit s ruliček hračky pro křečka.
 • Čerpací stanice aral německo.
 • Quinoa s krutim masem.
 • Eragon pokračování filmu.
 • Marburg hrad.
 • Doba zrání chilli papriček.
 • Mezinárodní den žen dárek.
 • Pan wonka a jeho čokoládovna obsazení.
 • Lodičky s otevřenou špičkou.
 • Omalovánky spongebob online.
 • Nemovitá kulturní památka dotace.
 • Scatter plot matlab.
 • Kuchyňský dřez ikea.
 • Dugi otok pláže.
 • Michal dalecký rodina.
 • Nanda 2015 17 pdf.
 • Nikon d3300 18 55 af p vr.
 • Photoshop elements premiere 2019.
 • The lobster.